Obala V. Nazora 6
HR 52210 Rovinj
Ansprechpartner
Herr Drago Rabar
  • 0038552800200
  • 0038552800215
  • E-Mail